SPE4: Špecialista tvorby digitálnych produktov

Priatelia, na základe podnetov od vás, absolventov akreditovaného programu Digitálny dizajn a multimédiá (alebo jeho jednotlivých odborov AKR 1,2,3 alebo 4) sme zostavili rozširujúci nadstavbový vzdelávací program pod názvom Špecialista tvorba digitálnych produktov. Zúžitkujete v ňom všetky svoje doterajšie vedomosti a zručnosti v grafike, dizajne a multimédiách a zacielite sa na veľmi dynamický a atraktívny segment tvorby a publikovania obsahov – pre digitálny svet.

Ide o rozširujúcu špecializáciu pre tých grafikov a dizajnérov, ktorí sa chcú uplatniť ako návrhári a vývojári koncových digitálnych produktov pre tieto oblasti / segmenty trhu:

  1. Tvorba digitálnych vzdelávacích obsahov – podrobný tréning v Adobe Captivate + teória digitálneho vzdelávania (32 hodín). Výstupné produkty – elearningové kurzy, testy, interaktívne aplikácie s edukatívnym obsahom.
  2. Tvorba digitálnych publikácií – rozširujúci tréning v Adobe InDesign (12 hodín) – konverzia klasických tlačovín do digitálnych publikácií, nástroje, možnosti, interaktívne prvky. Výstupné produkty – ebooky, interaktívne PDF dokumenty, mobilné aplikácie
  3. Tvorba obsahov pre digitálny marketing – podrobný tréning v PowerPoint + iSpring  (32 hodín)- tvorba digitálnych prezentácií a obsahov pre online marketing. Výstupné produkty – interaktívne prezentácie, videomanuály a pod.
  4. Videotvorba a  produkcia – podrobný tréning v Premiere Pro – strih a spracovanie videomateriálov (32 hodín). Výstupné produkty – videoprodukcia s rôznym zameraním pre digitálne podnikanie
  5. Interaktívne aplikácie pre mobilné zariadenia – rozširujúci tréning Adobe Animate (12 hodín) – tvorba a publikovanie obsahov do formátov mobilných aplikácií. Výstupné produkty – aplikácie pre Android, iOS a desktop

Typ programu: Nadstavbová špecializácia
Rozsah programu:
 120 hodín
Vstupné vedomosti z oblastí grafiky alebo dizajnu: áno, buď z našich kurzov, alebo bežné vstupné znalosti z ,,klasickej grafiky“ a práce s programami Adobe, Corel., QuarkXPress…
Forma vzdelávania: kombinovaná – prezenčné stretká v učebni + prezenčné stretká online
Online učebňa: áno – ako doplnková podpora – štartovacie kurzy, teórie, testy, dovzdelávanie,
Domáce samoštúdium: áno, doplnkovo + cvičenia
Absolvovanie cez projekty KOMPAS+ a REPAS+: áno
Výstupný doklad: certifikát o absolvovaní programu Špecialista tvorby digitálnych produktov

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pre bližšie informácie:

Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@mlearning.sk