Partneri a projekty

Naša spoločnosť od roku 2002 spolupracovala spolu so stovkami spoločností, organizácií a to tak vo verejnej, ako aj súkromnej sfére. Umiestniť sem logotypy všetkých partnerov a projektov by bolo asi príliš zdĺhavé a bezúčelné ,,čítanie”. Preto do tejto sekcie vložíme iba logotypy najvýznamnejších partnerov, projektov a klientov, s ktorými sme spolupracovali alebo spolupracujeme za posledných 5 rokov.

LOGA_SPOLU