Kurz iSpring Suite 9 – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Sada aplikácií od spoločnosti iSpring Solutions poskytuje ucelené a integrované prostredie pre vytváranie a publikovanie online prezentáci s bohatým multimediálnym obsahom. Jeho prednosťou je výrazná jednoduchosť a nenáročnosť na obsluhu, pritom však s ohromnými výsledkami. iSpringSuite 8 sa inštaluje ako doplnková karta so všetkými ponukami nástrojov, editorov a podaplikácií do prostredia PowerPointu a v spoločnej synergii predstavujú ohromnú nálož funkcionality a variability. Ak potrebujete rýchlo vytvoriť a publikovať online prezentácie, vytvárať elektronické testy, interaktívne simulácie, scenárové aplikácie, videotutoriály a elektronické booky, neváhajte! iSpring Suite 8 vás zakrátko premení na skutočne moderného digitálneho autora a publishera,

OSNOVA

O integrovanej sade iSpring Suite 9

 • Prehľad karty v rozhraní PowerPointu
 • Možnosti tvorby obsahu na strane Powerpointu
 • Vkladanie obrázkov, kreslenie a animovanie objektov na strane PowerPointu
 • Koncept integrácie PowerPointu a iSpring Suite 9

Osnovy pre jednotlivé komponenty sady iSpring Suite 9:

 • iSpring Presenter 8
 • Import, nahrávanie, úprava videa
 • Import, nahrávanie, úprava audia
 • Vkladanie Web objektov
 • Vkladanie Youtube vídeí
 • Tvorba interaktívneho tlačidla – link, vnútorná navigácia
 • Vytváranie scenárov a hierarchie pomocou panelu Presentation Explorer
 • iSpring QuizMaker 9
 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie QuizMakera
 • Vloženie úvodného slidu
 • Prehľad typov otázok a interakcií – graded, survey
 • Zostavovanie testov
 • Nastavovanie vlastností otázok
 • Nastavenie globálnych vlastností testu
 • Export do HTML5, SCORM
 • Distribúcia a zber dát – email, server
 • iSpring TalkMaster 9 
 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie TalkMastra
 • Vytváranie scén
 • Vloženie postavy (avatar) a grafiky pozadia
 • Tvorba vetvených variácií zo scény
 • Nastavenie spätnej väzby
 • Budovanie logických scén a ich vetiev
 • Nastavenie globálnych vlastností simulácie
 • Export do HTML5, SCORM
 • Distribúcia a zber dát – email, server
 • iSpring Visuals 9
 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie iSpringVisuals
 • Ponuka 12 interakcií rôzneho typu – Timeline, Directory, FAQ, Book…
 • Nastavovanie vizuálnych a funkčných vlastností interakcií
 • Export do HTML5, SCORM
 • iSpring Cam Pro 9
 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie iSpringCam Pro
 • Nastavenie vlastností pre nahrávky – počet kamier, rozmery…
 • Nahrávanie videolekcií pomocou iSpring Cam
 • Nastavenie vlastností – kvalita videa, playbar
 • Editácia záznamov v prostredí  Audio/Video editora
 • Pokročilé techniky – vkladanie titulkov, grafiky a externých médií
 • Export MP4, Youtube video

Možnosti a nastavenia exportu, integrácia s LMS

 • Náhľady publikovania – vizualizácia pre desktop, tablet, smarfón
 • Pokročilá správa projektu v paneli Presentation Explorer
 • Možnosti nastavení dialógového okna Publikovať
 • Úprava prehrávača a playbaru iSpring
 • Vkladanie príloh, zvýrazňovače, info o autorovi a pod.
 • Výstupné formáty: Web, Video, CD, SCORM, AICC, iSpringLearn, otherLMS

Cena: 188 €

Viac info: 0948 203 003, info@mlearning.sk

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne:
učebňa Košice
Online dištančne LMS: v príprave
Online prezenčne LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

Komentáre