Kurz Adobe Muse – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

mucc

Adobe Muse je profesionálna aplikácia na vizuálne navrhovanie a praktickú tvorbu webstránok a to bez nutnosti písania kódu, či znalostí programovania. Muse používa najnovšie technológie, ktoré vám umožnia pracovať ako skutočný grafik a webdizajnér. Spoznáte aj javascriptové frameworky a naučíte sa vytvárať responzívne layouty s interaktívnymi obsahmi a multimédiami. Zároveň sa na kurze oboznámite aj s profesionálnou prípravou obrázkov a bitmapovej grafiky optimalizovaním pre web v aplikácii Photoshop.

V tomto kurze vám ukážeme všetky potrebné kroky pracovné postupy, ktoré potrebujete poznať  a ovládať. Naplánujete si štruktúru webu, vytvoríte layout a jednotlivé stránky projektu,  vložte texty, obrázky, grafiku a multimédiá, vložte interaktívne objekty ako sú napríklad rozbaľovacie menu, formuláre, prepínače, animované fotogalérie, sociálne widgety a ďalšie. Nakoniec exportujete a publikujete hotové moderné a elegantné weby spĺňajúce súčasné webové štandardy.

Podrobná osnova

 1. Začíname 
  Uvítacia obrazovka
  Pracovné rozhranie – základný prehľad
  Založenie dokumentu webu
  Vizuálne pomôcky a predvoľby Muse
 1. Plánovanie a layout
  Návrh štruktúry webu
  Hierarchia stránok
  Vytváranie Vzorových stránok
  Možnosti Vzhľadu
  Obrázok na pozadí webstránky(background image)
  Používanie vodítok
  Práca s hlavičkami a pätami
  Zmena Vlastnosti stránky
  Usporiadanie stránok – stromová štruktúra
 1. Práce s obsahmi
  Vkladanie obrázkov a fotografií
  Zmena veľkosti a orezanie snímok
  Vkladanie videí a animácií
  Správa dátových zdrojov
  Umiestnenie PSD súborov
  Vlastnosti vložených objektov
  HiDPI obrázky
 1. Obrázky a médiá
  Presúvanie a zoskupovanie objektov
  Poradia a prekrývanie
  Práca s vrstvami
  Zarovnávanie objektov
  Zaoblené rohy
  Použitie efektov
  Vytváranie grafických štýlov
  Definovanie 100% šírky objektov
  Používanie fixne ukotvenej pätičky webu
 1. Práce s textami
  Vkladanie a písanie textov
  Formátovanie textov
  Použitie Web-Safe a systémových písiem
  Obtekanie textu okolo Obrázky
  nastavenie a používanie funkcie kontroly pravopisu
  Vytváranie odstavcových a znakových štýlov
 2. Vytváranie linkov a hypertextových odkazov
  Vytvorenie hypertextového odkazu
  Zmena vzhľadu odkazu / linku
  Prepájacie kotvy v dokumente
  Vytvorenie e-mailového odkazu
  Prepojenie / Link smerom na súbory
 3. Responzívne layouty v Muse
  Princíp responzívneho webu a fluidných mriežok
  Prichytávanie a techniky plávania objektov
 4. Interaktívne objekty
  O widgetoch
  Prehľad panelu Knižnica widgetov
  Vkladanie interaktívnych widgetov na stránky – menu, fotogaléria, kontaktný formulár, prepínacie panely
  Úpravy vlastností, nastavení, vzhľada a obsahov widgetov
  Vkladanie youtube vídeí
  Vkladanie google máp
  Vkladanie sociálnych ikon a prepojení – Facebook, Gmail, LinkedIn atď.
 5. Manažment miestneho a vzdialeného webového sídla
  Publikovanie / Export pre webu – HTML5, CSS3 a JS webová zložka
  Publikovanie do služby Business Catalyst
  Aktualizácie obsahov webu
  Publikovanie z prostredia Muse pomocou pripojenia do FTP
  Záver, diskusia, otázky

Praktické cvičenia a projekty:

 • Práca na cvičnom projekte – simulovaná produktová webstránka s interaktivitou a médiami
 • Návrh a realizácia kompletnej webstránky na vlastnú tému

Cena: 188 €

Viac info: 0948 203 003, info@mlearning.sk

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: áno, možnosti:
– prezenčne učebňa Košice (klasické stretnutia, výklad, konzultácie, projekty, designérske rozbory, testy)
– prezenčne online (stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video, konzultácie, projekty, designérske rozbory, testy)
Online dištančne LMS: áno, základný podrobný kurz a responzívny design
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

>> viac vo Formy vzdelávania

Komentáre