Aktuality / Oznamy / Blog

Od septembra začínajú denné doškoľovacie tréningy pre našich absolventov

Kolegovia, potrebujete si osviežiť vedomosti z našich kurzov? Prípadne doplniť témy (v rámci absolvovaného odboru), ktoré vyvstali z vašej praxe? Príďte a pýtajte sa čokoľvek! Asi takto by sa dalo jednou vetou zhrnúť ciele a náplň denných doškoľovacích školení a tréningov, ktoré sú určené pre absolventov našich kurzov, či už akreditovaných odborov AKR 1,2,3,4, alebo aj samostatných softvérových kurzov, tréningov a podobne. POSTUP AKO SA PRIHLÁSIŤ: Prihláste sa emailom na akýkoľvek z vypísaných termínov (aktuálne termíny nájdete vždy v ľavom stĺpci na úvodnej stránke nášho portálu), Prosíme, do mailu uveďte konkrétne témy, o ktoré máte zaujem, aby sme na základe nich zostrojili doškoľovanie rovno na mieru. Každý účastník pošle svoju tému a tak sa všetci zároveň aj vzájomne obohatíte! Cena školenia je paušálne 38 € Školenie trvá vyučovací deň, teda od 9.30 do 13.30 hod. Školenia prebiehajú spôsobom aký už poznáte – buď v učebni prezenčne v Košiciach, alebo online prezenčne (podľa individuálnej dohody aktuálnych záujemcov a ich možností) Viac info: Jaroslav Verlík, email: info@mlearning.sk

Prezentácie / PowerPoint / Presenter

Designer a Morph v PowerPointe 2016 vám ,,tak trochu” zmenia pohľad na svet -:)

Dizajnéri prezentácií, alebo obchodných či vzdelávacích obsahov v PowerPointe môžu v najnovšom update aplikácie využívať ponuku nového panelu Designer. Ten sa zobrazí v prípade ak sa budete aktuálne zaoberať ponukami karty Návrh a jeho práca spočíva v tom, že vám automaticky navrhuje možné alternatívy a variácie  rozloženia objektov na snímkoch. To môže výrazne urýchliť vašu prácu a poskytnúť profesionálne výsledky. Ďalšou zaujímavou funkciou je animovanie objektov pomocou nástrojov Morph, ktorá umožňuje vytvoriť animačný vzťah naprieč snímkami, čo doposiaľ nebolo možné. Doterajšie klasické animácie v rámci jedného snímku (aj keď vrstvené alebo nadväzujúce), sú nástrojom Morph posunuté na nový leveô a umožňujú vytvárať veľmi jednoducho aj profesionálne animačné výsledky. Pogúglite na webe, alebo si pozrite tieto koncepčnejšie tutoriály o morfovaní a designovaní v PowerPointe:

Grafika / DTP / InDesign / QuarkXPress / Affinity Publisher

Adobe Acrobat: Vytvorte si elegantné PDF portfólio za pár klikov

Táto funkcia nie je úplne nová, ale u nás sa stále pomerne málo ,,nosí”. Aplikácia Acrobat Professional vám umožňuje vytvoriť z vašich súborov PDF elegantné portfólio – napríklad pre produkty, prezentácie, životopisy a podobne. Ide o štýlové ucelené prostredie s  elegantnými prechodmi a animáciami, ktoré sa jednoducho pošle emailom, alebo stiahne z webu a umožné tak adresátovi vidieť obsahy v príťažlivom obale. Funkcia portfólia vám umožňuje zvoliť si niektorú z preddefinovaných šablón a za pár klikov zlúčiť PDFka do jedného Portfólia PDF. Pozrite si krátky tutoriál a vyskúšajte v praxi:

Prezentácie / PowerPoint / Presenter

Kurz iSpring Suite 9 – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Sada aplikácií od spoločnosti iSpring Solutions poskytuje ucelené a integrované prostredie pre vytváranie a publikovanie online prezentáci s bohatým multimediálnym obsahom. Jeho prednosťou je výrazná jednoduchosť a nenáročnosť na obsluhu, pritom však s ohromnými výsledkami. iSpringSuite 8 sa inštaluje ako doplnková karta so všetkými ponukami nástrojov, editorov a podaplikácií do prostredia PowerPointu a v spoločnej synergii predstavujú ohromnú nálož funkcionality a variability. Ak potrebujete rýchlo vytvoriť a publikovať online prezentácie, vytvárať elektronické testy, interaktívne simulácie, scenárové aplikácie, videotutoriály a elektronické booky, neváhajte! iSpring Suite 8 vás zakrátko premení na skutočne moderného digitálneho autora a publishera, OSNOVA O integrovanej sade iSpring Suite 9 Prehľad karty v rozhraní PowerPointu Možnosti tvorby obsahu na strane Powerpointu Vkladanie obrázkov, kreslenie a animovanie objektov na strane PowerPointu Koncept integrácie PowerPointu a iSpring Suite 9 Osnovy pre jednotlivé komponenty sady iSpring Suite 9: iSpring Presenter 8 Import, nahrávanie, úprava videa Import, nahrávanie, úprava audia Vkladanie Web objektov Vkladanie Youtube vídeí Tvorba interaktívneho tlačidla – link, vnútorná navigácia Vytváranie scenárov a hierarchie pomocou panelu Presentation Explorer iSpring QuizMaker 9 Vytvorenie nového projektu >> čítať ďalej

mLearning design / Captivate / iSpring Suite

Kurz Adobe Captivate – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Program Adobe Captivate je výkonným profesionálnym nástrojom na vytváranie najrozmanitejších vzdelávacích, inštruktážnych a prezentačných materiálov s bohatými multimédiami a premyslenou interaktivitou. Vytvárajte aplikácie pre stolové počítače, tablety, smartfóny aj mobily a to všetko bez programátorských zručností. Tento kurz vám ukáže,  ako produktívne pracovať – môžete začať svoj projekt od zelenej lúky, alebo importovať existujúce prezentácie PowerPointu, osadiť ich interaktívnymi prvkami, videami, animáciami, audiom či videom a exportovať ako profesionálne elearningové programy. Vytvárajte výukové a prezentačné videá, výkladové a scenárové aplikácie, elektronické testy s pokročilou logikou, simulácie postupov a množstvo ďalšieho digitálneho obsahu, ktorého obsah a rozsah je limitovaný iba vašou kreativitou. Naviac, najnovšie verzie Captivate 8, 9 a 2017 vám umožňujú vytvárať responzívne projekty, ktoré sa pružne prispôsobujú vlastnostiam obrazoviek, na ktorých sa obsah práve prehráva. OSNOVA 1. Úvod do aplikácie Captivate Úvodná obrazovka Vytváranie rôznych typov projektov Rozhranie programu – panely a nástroje Predvoľby a základné nastavenia 2. Začíname Vytvorenie prázdneho projektu – klasický projekt a responzívny Vytvorenie projektu zo šablóny CPTL Nahrávanie softwarových simulácií a interaktívnych demonštráciíí – úvod do možností a módov Vytvorenie projektu >> čítať ďalej

mLearning design / Captivate / iSpring Suite

Kurz Adobe Presenter + Presenter Video Creator

Adobe Presenter spolu s podaplikáciou Adobe Presenter Video Creator poskytujú ucelené prostredie pre vytváranie videoinštruktáží, tutoriálov, interaktívnych online prezentácií a testov pre akékoľvek cieľové zariadenia – stolové počítače, smartfóny, tablety aj mobily. Zatiaľ čo Presenter sa samočinne nainštaluje ako doplnok do PowerPointu a teda využíva pre tvorbu bohatého obsahu všetku funkcionalitu tohto náastroja a rozširuje ju o vlastné možnosti, VideoCreator je možné spúšťať aj ako samostatnú aplikáciu. O programe Presenter – práce s multimédiami a interaktivitou Audio – import, nahrávanie, editovanie, synchronizácia Video a animácia – vkladanie a správa, editácia Práca so vzdelávacími interakciami – prehľad, vkladanie, úprava Vkladanie obrazových predlôh a avatarov, používanie scenárových predlôh Testy a kvízy – typy otázok, vkladanie, vyhodnocovanie, tracking, integrácia s LMS Úprava tém prehrávača, modifikácia popiskov a funkcionality Možnosti používania Learning Dashboard a online kolaboratívneho vzdelávania Publikovanie – Flash SWF, HTML5, interaktívne PDF, video, balíčky SCORM Presenter Video Creator /alternatívne: iSpring Video Lectures 8/  4 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne O programe Video Creator – možnosti vytvárania simulácií, lekcií a webinárov Nahrávanie videoprojektov >> čítať ďalej

mLearning design / Captivate / iSpring Suite

O digitálne vzdelávanie prejavili záujem aj českí a slovenskí podológovia

Digitálne vzdelávanie je vo vyspelom svete dnes už samozrejmým a veľmi efektívnym spôsobom online výučby a distribúcie digitálnych vzdelávacích a prezentačných obsahov. V Čechách a na Slovensku sme s týmito vecami trošičku pozadu a preto ma vždy poteší, ak o moderné technológie a kreatívne vzdelávanie prejavia záujem okrem nadnárodných korporácií aj menšie skupiny, školy, či profesijné odbory. V uplynulý týždeň sme okrem termínov bežných dizajnérskych kurzov realizovali aj seminár s účastníčkou, ktorá pôsobí v profesnom združení českých a slovenských podológov a zaujímala sa o možnosti digitálneho vzdelávania a vývoja online obsahov. Účastníčka pôsobí vo vedení tejto organizácie a lektoruje českých a slovenských podológov, ktorých je takmer  šesťsto. Až doposiaľ realizujú svoje školenia výlučne osobnou formou. To si samozrejme vyžaduje množstvo času, organizačného úsilia a nákladov, ktoré by sa dali ušetriť ale najmä spružniť vzdelávanie – rôzne novinky a vzdelávacie obsahy v profesnom odbore totiž budú dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Keďže v ich profesnom združení už o digitálnom vzdelávaní uvažujú dlhšie, vznikla myšlienka realizovania uceleného skupinového školenia pre lektorov-podológov, v oblasti možností tvorby digitálnych vzdelávacích obsahov a správy >> čítať ďalej

Grafika / DTP / InDesign / QuarkXPress / Affinity Publisher

UX design: 12 mýlnych predstáv o užívateľoch a ich skúsenosti

UX design, GUI design a interaktívny dizajn, majú niekoľko významových odlišností, ale spája ich túžba po tom, aby rozhrania aplikácií a webov boli užívateľsky prívetivé a to z viacerých hľadísk, najmä dizajnérskeho a interaktívneho.. Na nasledujúcom linku si prečítajte niekoľko mýlnych predstáv, ktoré podľa UX dizajnéra SHAYNE MOORE  sprevádzajú tento odbor.: http://www.webdesignerdepot.com/2015/05/mythbusting-ux-design-7-misconceptions-about-user-experience/?adbid=10153306318266737&adbpl=fb&adbpr=327628631736&scid=social45811106&short_code=30q4u

Aktuality / Oznamy / Blog

Digitálne kompetencie nie sú (iba) počítačová či informačná gramotnosť

Na prednáškach po slovenských školách sa častokrát stretávam s názorom, že učiteľ sa cíti byť digitálne kompetentný, pretože vie pracovať s počítačom a kancelárskym balíkom Office. Naučil sa  možno ovládať nejaké drobnejšie programy a vytvoril si čiastkové podklady. To je super. Avšak digitálne kompetencie majú o poznanie širšie poňatie – či už v oficiálnych dokumentoch z produkcie OECD, UNESCO či Európskej únie. Digitálna gramotnosť totiž počítačovú zahŕňa, ale obsahuje aj ďalšie komponenty, napríklad celkovú schopnosť učiteľa porozumieť digitálnej didaktike, organizovaniu obsahov, vývoju obsahov, výstavbe hodiny s digitálnymi pomôckami a celkovo efektívnemu využívaniu digitálnych obsahov vo svojej vyučovacej praxi. Nadobúdanie alebo prehĺbovanie digitálnych kompetencií možno definovať ako viacero etáp. Malo by smerovať od úrovne gramotného používania, cez úroveň kompetentného  porozumenia až po úroveň tvorivého uplatnenia. A práve do etapy tvorivého uplatnenia, teda kreatívneho vzdelávania ako trvalo a radostne prítomného procesu a životného štýlu vzdelávateľa, sa dostanete iba ťažko, ak si nedokážete digitálne obsahy vyrobiť a efektívne používať, sami.  Nepôjde to bez vnútornej motivácie, ochoty učiť sa spolu s učiacimi sa, vzdelávať, participovať, vytvárať kolaboratívne projekty so žiakmi, pri >> čítať ďalej