Rekvalifikácie REPAS+ a KOMPAS+

Aktualizované k 01.01.2018:

Dobrá správa pre všetkých záujemcov o rekvalifikačné akreditované vzdelávanie, hradené Úradmi práce prostredníctvom projektov REPAS+ alebo KOMPAS+. Naše kurzy grafiky, grafického designu, webdesignu a tvorby webstránok, ako aj kurzy interaktívneho designu a multimédií môžete u nás absolvovať aj v roku 2018. Pripravili sme pre vás tlačivá a všetky inštrukcie.

Vyberte si akreditovaný program

V rámci celkového akreditovaného programu Digitálny dizajn a multimédiá máme pre  vás  pripravené kombinácie dvojíc možných akreditovaných odborov (teda dvojodborové zamerania), alebo jedno komplexné semestrálne akreditované štúdium. Tieto programy sú pre vás zostavené tak, aby vám poskytli skutočne kvalitnú rekvalifikáciu s rozsahom a obsahom ako nikde inde! Vyberte si:

> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium
(osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez REPAS+ alebo KOMPAS+

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľné formuláre PDF, ktoré obsahujú  oficiálne tlačivá od úradu práce, ktoré potrebujete vyplniť pre podanie žiadosti o preplatenie rekvalifikácie / kompetenčného kurzu:

 • Stiahnite si elektronicky vyplňovateľnú prihlášku:
  >> 2018 Tlačivo požiadavky REPAS+ (PDF eformulár)
  >>2018 Tlačivo pożiadavky KOMPAS+ (PDF eformulár)
  (Pred vyplnením sa informujte na svojom ÚP, či máte vyplniť tlačivo pre REPAS+, alebo KOMPAS+)
 • Formuláre prihlášky obsahujú časti: A a B.
 • V časti A vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@mlearning.sk.
 • V časti B vám prihlášku potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju vytlačenú klasickou poštou na papieri.
 • K nami potvrdenej časti prihlášky B doložíte ostatné prílohy a celé odovzdáte na vašom Úrade práce pre schvaľovanie.

Vyplnením a zaslaním prihlášky súhlasíte s týmito Obchodnými a zmluvnými podmienkami:
>> Obchodné a zmluvné podmienky

Ak potrebujete poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte:
Tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvihnutia vzdelávame!)
info@mlearning.sk