Kurz Affinity Photo – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Tento kurz pripravujeme! Dostupný bude od septembra 2018.