Možnosti štúdia

Priatelia, i keď je ponuka našich kurzov skutočne rozsiahla, zorientujete sa jednoducho. Vyberte si buď 1. Akreditovaný komplexný odbor designu (prípadne dvojodbor či kompletné Semestrálne štúdium), alebo absolvujte niektorý 2. Špecializačný komplexný kurz. Prípadne, vystavajte si vlastný kurz na mieru, a to z ponuky 3. Jednotlivé predmety, softvérové kurzy a trénigy. Ak chcete študovať samostatne a učiť sa čokoľvek z toho, čo ponúkame, zvoľte paušálny licenčný pristup a za jednu skvelú cenu študujte desiatky kurzov – viac v bode 4. Paušálne licenčné prístupy do online učebne. Výber je na vás:

1. Akreditované komplexné kurzy / odbory:

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium
(všetky 4 odbory grafiky, dizajnu a multimédií, pevné radenie výučby, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – jednoodborové zamerania
(voliteľný odbor, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(voliteľná dvojica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

2. Špecializačné komplexné kurzy:

KURZY PRE ONLINE MARKETING, PREZENTOVANIE A VZDELÁVANIE
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • SPE1: eLearning dizajn – 48 hod., 328 €,  >>viac info
  • SPE2: Presentation design – 48 hod., 328 €, >>viac info

3. Podrobné softvérové kurzy / tréningy:

PRÁCE A ZRUČNOSTÍ V PROGRAMOCH OD ADOBE a COREL
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Softvérové kurzy a tréningy – 18 hod., od 88 €,  >>prehľad TU

4. Doškoľovacie tréningy – denné školenia:

DENNÉ STRETNUTIA PRE NAŠICH ABSOLVENTOV
(k jednotlivým odborom dizajnu AKR 1, 2, 3, 4, alebo k softvérovým kurzom)

  • Iba pre našich absolventov! – 6 hod., 38 €,  >>viac info

5. Paušálne licenčné prístupy do online učebne:

ZA JEDNU SKVELÚ CENU ŠTUDUJTE SAMOSTATNE A ČOKOĽVEK!
(trojmesačný neobmedzený prístup, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Licenčné prístupy pre jednotlivcov, školy, organizácie – od 148 €,  >>viac info TU

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať:
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk

CERTIFIKAT_DTP