Možnosti štúdia

I keď je ponuka našich kurzov skutočne rozsiahla, zorientujete sa jednoducho. Vyberte si buď hotové vzdelávacie programy nižšie, alebo si vystavajte čokoľvek na mieru. Výber je na vás:

1. Akreditované komplexné kurzy / odbory:

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium
(všetky 4 odbory grafiky, dizajnu a multimédií, pevné radenie výučby, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – jednoodborové zamerania
(voliteľný odbor, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(voliteľná dvojica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

ŠPECIALISTA TVORBY DIGITÁLNYCH PRODUKTOV
(nadstavbový, rozširujúci program ku odborom AKR1,2,3 alebo 4, certifikát o absolvovaní)

2. Softvérové tréningy a Predmety:

PRÁCE A ZRUČNOSTI V PROGRAMOCH OD ADOBE, COREL a QUARK
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

TEORETICKÉ PREDMETY KU GRAFIKE, DIZAJNU A MULTIMÉDIÁM
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

3. Doškoľovacie tréningy – denné školenia:

DENNÉ STRETNUTIA PRE NAŠICH ABSOLVENTOV
(k jednotlivým odborom dizajnu AKR 1, 2, 3, 4, alebo k softvérovým kurzom)

  • Denné školenia pre našich absolventov – 4 hod., 38 €,  >>viac info TU

4. Paušálne licenčné prístupy do online učebne:

ZA JEDNU SKVELÚ CENU ŠTUDUJTE SAMOSTATNE A ČOKOĽVEK!
(trojmesačný neobmedzený prístup, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Licenčné prístupy pre jednotlivcov, školy, organizácie – od 148 €,  >>viac info TU

5. Špecializačné komplexné kurzy:

KURZY PRE ONLINE MARKETING, PREZENTOVANIE A VZDELÁVANIE
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • SPE1: eLearning dizajn – 48 hod., 328 €,  >>viac info
  • SPE2: Presentation design – 48 hod., 328 €, >>viac info

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať:
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk