Kurz CorelDRAW X8 – rozšírený softvérový tréning (I.+II.)

CorelDRAW X8 je jeden z najobľúbenejších grafických vektorových editorov, ktorý je určený pre tvorbu a úpravu vektorových ilustrácií a stránkový zlom. Obsahuje univerzálne nástroje pre kreslenie, navrhovanie, aj prevod rastrov (takzvanú vektorizáciu) a množstvo pokročilých funkcií v komfortnom ovládaní. Používa sa v poloprofesionálnej, ale aj profesionálnej oblasti na prípravu tlačovín aj webovej grafiky. Je intuitívny a užívateľsky prehľadný, čo ho výrazne favorizuje najmä v segmente bežných užívateľov.

Podrobná osnova

Zoznámenie sa s CorelDraw

 • popis pracovného prostredia
  • panely nástrojov
  • panel vlastností
  • ukotviteľné panely
 • stavový riadok
 • farebné palety

Vytvorenie a nastavenie dokumentu

 • veľkosť stránky
 • jednotky
 • viacstránkové dokumenty

Základné nástroje

 • výberová šípka
 • lupa

Tvorba základných objektov

 • obdĺžnik
 • elipsa
 • mnohouhoľník
 • hviezda
 • špirála
 • milimetrový papier
 • ďalšie tvary
 • prevod tvarov na krivky

Krivky

 • ručný režim
 • Bézierov režim
 • nástroj Tvar

Manipulácia s objektmi

 • duplikovanie
 • transformácia
  • veľkosť
  • otáčanie
  • zrkadlenie
  • skosenie
 • zamykanie

Práca so skupinou objektov

 • zarovnanie
 • rozmiestnenie
 • zoskupenie
 • kombinovanie a rozdeľovanie objektov
 • zlúčenie, orez, prienik

Výplne objektov

 • farebné modely RGB, CMYK
 • výber farbou
 • výplň prechodom
 • výplň vzorkou
 • výplň textúrou
 • inteligentné nástroje Corelu – výplň, vržený stín

Obrysy objektov

 • nastavenie šírky obrysu
 • zakončenie čiary
 • dialóg Obrysové pero
 • prevod obrysu na objekt

Text

 • reťazcový text
 • odstavcový text
 • text na krivke
 • text vo vnútri krivky
 • formátovanie textu
 • prevod textu na krivky

Vloženie obrázku

 • kliparty
 • import – rastrové obrázky a fotografie
 • import AI, EPS, PDF

Možnosti príkazu Rozvržení

 • používanie nástrojov vodítok a mriežok pre rozkresy a sadzbu
 • práce so stránkami

Uloženie a export dokumentu

 • možnosti a formáty výstupných súborov
 • export dát do tlačového PDF
 • export pre www stránky – optimalizácia

Tlač dokumentu

Praktické cvičenia a projekty:

Návrhy a realizácia – reklamná a propagačná grafika: vizitka, svadobné oznámenie, ilustračný plagát, poster, digitalizácia loga, reklamná tabuľa, vektorizácia bitmapy, produktová krabica

Cena: 148 €

Viac info: 0948 203 003, info@mlearning.sk

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne:
učebňa Košice
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

 

Komentáre